0

THÔNG BÁO…

THÔNG BÁO!

 Vì máy tính của ta đang bị cháy ổ cứng, và có nguy cơ mất hết dữ liệu rất cao. Hiện nay em ý vẫn còn đang trong viện để tìm cách cứu vãn! Thực NDD  image! Các file truyện vẫn còn đang chuẩn bị tung ra thì lại Cháy mới đau chứ! image Ta thực đau đầu mất hơn tháng nay, máy vẫn chưa sửa được và ta cũng chẳng có máy để edit lại, ipad thì cũng không dùng đc QT ! Nên báo một tin buồn rất buồn ta sẽ hoãn post bộ “Thần Côn” lại, có thể đợi đến khi truyện hoàn mới bắt đầu làm lại hoặc đợi mama mua máy mới, cũng có thẻ máy cũ sửa được, ta cũng thấy có nhà làm bộ nì rồi cơ mà vào xem thì thấy blog đang được bảo vệ, sreach GG đại nhân thì cũng làm đến chương 8 gì đó rồi, cho nên nếu ai không đợi được thì có thể sang ý xếp gạch xem kéimage Hầy năm nay ta lại lên 12 nen thời gian rất ít cho nên cũng rất khó khăn trong việc edit truyện image Ta thì ta rất muốn làm nộ nầy cho nên các nàng cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức! Đa tạ quan tâm vãn bốiimage!

Diệp Hàn.

Advertisements